Selex
Presentació Serveis Ofertes en curs Contacte

Avís Legal

NOM DE L’EMPRESA: SELEX BO, S.L.
NIF: B-62169818
ADREÇA: c. Major, 30-32, 5e 2a – 08221 TERRASSA
Correu electrònic: info@selex.es
Telèfon: 93 780 07 22

SELEX BO podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions respecte a la informació continguda en la seva web, o en la seva configuració o presentació.

SELEX BO realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través de la seva pàgina web sigui clara, comprensible i adequada, així com per a evitar errors en la mesura del possible i, si escau, reparar-los o actualitzar-los. No obstant això, SELEX BO no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts, textos, guies, distintius corporatius, imatges, et altera d’aquest lloc Web són propietat de SELEX BO i, quan correspongui, de les restants associacions i entitats esmentades en aquesta pàgina, estant protegits per l’ordenament jurídic espanyol i per les normes comunitàries i internacionals que resultin d’aplicació.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquests continguts -estalvi en els supòsits permesos legalment per a ús personal i privat-, constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual de SELEX BO o d’aquell que sigui titular.

Queda prohibida la reproducció, total o parcial, distribució, comercialització o transformació de qualsevol dels continguts de la pàgina web sense la prèvia autorització escrita de SELEX BO.

S’autoritza la impressió i descàrrega d’extractes dels continguts de la pàgina web de SELEX BO únicament quan es realitzin per a ús personal i privat. Les sol·licituds a aquests efectes podran dirigir-se a info@selex.es. Per a exercir el dret de cita, haurà d'esmentar-se SELEX BO com titular dels extractes dels continguts o documents al·ludits, així com la pàgina web www.selex.es com font de la informació quan correspongui.

En aquells casos que els extractes dels continguts o documents inclosos en la pàgina web siguin titularitat d’un tercer, haurà d'indicar-se "© (nom del titular) segons apareix publicat en la pàgina web de SELEX BO. En qualsevol cas, haurà d’informar-se per correu electrònic a l’adreça info@selex.es.

SELEX BO no es responsabilitza del possible ús inadequat que tercers realitzin d’aquesta pàgina web, ni de la informació que a través d’ella transmetin a tercers. Els continguts proporcionats a través d’aquesta pàgina web tenen caràcter merament informatiu, pel que l’ús que d’aquests pugui fer l’usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari.

SELEX BO es reserva el dret d’exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualssevol us il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Tots les dades de caràcter personal que se sol·liciten en la pàgina web, són recaptats per a la correcta gestió de les activitats de SELEX BO.

En cap cas seran utilitzats per a fins distints o cedits a tercers. SELEX BO està clarament posicionada en contra del "spam", pel que en cap cas utilitzarà les dades personals per a l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades sense la seva autorització.

Les dades de caràcter personal que puguin sol·licitar-se en formularis en la pàgina web, són incorporats als fitxers de tractament de dades que SELEX BO té convenientment assegurats en el seu poder.

Aquesta pàgina web no utilitza tecnologia "cookies" associades ni emmagatzema informació alguna en l’equip des del qual s’accedeix. Tampoc utilitza cap dispositiu que recapti informació personalitzada sobre la navegació dels usuaris. No obstant això, SELEX BO es reserva el seu possible ús en el futur, amb l’únic fi de facilitar la navegació i usabilitat a qui accedeix a la seva pàgina web, informant adequadament sobre això.

SELEX BO és l’òrgan responsable del tractament de les dades. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals haurien d'exercir-se dirigint un escrit al Departament d'Atenció al Client de SELEX BO mitjançant correu electrònic a l’adreça info@selex.es o correu postal a c. Major, 30-32 5e 2a (08221) Terrassa, a l’atenció del Departament d'Atenció al Client de SELEX BO.
design by Creativium
Copyright 2006 Selex. Optimitzat per a Internet Explorer v.6.0 | Avís Legal | Mapa web